Denizlerdeki ve karalardaki basınç değeri nasıl değişmiştir?

0
101

Denizlerdeki ve karalardaki basınç değeri nasıl değişmiştir?

Denizler geç ısınır ve geç soğurlar, karalar ise hızlıca ısınır ve hızlı şekilde soğurlar. Denizler ve karaları birbirinden ayıran bu önemli özellik ile alçak basınç merkezlerini de etkilemektedir.

Denizlerde ve karalarda meydana gelen bu soğuma ve ısınma farklılıkları farklı yarımkürelerdeki basınç merkezlerini de etkiler, Nitekim kış mevsi­minde kara kütleleri üzerinde hava kütlesinin aşırı olarak soğumasına bağlı olarak Kanada ve Sibirya’da yüksek basınç merkezleri, buna karşın Atlas Okyanusu’nda İzlanda ve Pasifik’te alçak basınç merkezleri oluşur. Yazın ise karaların aşırı ısınmasına bağlı olarak Asya ve Kuzey Amerika üzerinde âdeta ekvatoral bölgeyi andıran alçak basınç, Atlas ve Büyük okyanusları üzerinde ise yüksek basınç merkezleri meydana gelir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here