Devlet memurları kanununa göre memur ve Türk ceza kanununa göre memur

0
70

Devlet memurları kanununa göre memur ve Türk ceza kanununa göre memur

DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE MEMUR

Devlet memurları kanununa göre mevcut kuruluş biçimlerine bakılmaksızın devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ile görevlendirilenler bu kanuna uygulanmasında memur sayılır.

TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE MEMUR

765 sayılı eski kanun

5237 sayılı yeni kanun

Devamlı veya muvekkat süreçlerle idari veya ciddi bir amme vazifesi gören devlet veya diğer türlü amme messeseleri memur müdahaleleri.

Devamlı veya muvakkat, ücretsiz veya ücretli, ihtiyari veya mecburi olarak teşrii, idari veya adli bir amme vazifesi gören diğer kişiler memur sayılır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here