Devletçilik ilkesi nedir kısaca tanımı

0
361

Devletçilik ilkesi nedir kısaca tanımı hakkında bilgi.

Devletçilik ilkesinde, devletin sosyal ve kültürel açıdan kalkınması amaçlanmıştır. Devlet, çıkardığı kanunlarla kamu iktisadi teşekküllerinin yanında özel teşebbüsü korur, kişilerin üretim ve ticaret gibi faaliyetlerini özendirir. Bu ilkeye göre devlet, Türk ekonomisini geliştirmek amacıyla fabrika, baraj ve yol gibi uygulamalar yapar.

Ekonominin her alanındaki faaliyetleri başlatır ve geliştirir. Atatürk aşağıdaki sözüyle devletçilik ilkesinin niteliğini şu şekilde anlatır;

Devletçiliğin bizce anlamı şudur; Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak memleket ekonomisini devletin eline almak..

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here