Döngüsel ve çizgisel zaman anlayışları arasındaki farklılıklar nelerdir?

0
351

Döngüsel ve çizgisel zaman anlayışları arasındaki farklılıklar nelerdir?

Döngüsel zaman anlayışı ve çizgisel zaman anlayışı arasındaki en temel farklılıklar neledir? Döngüsel ve çizgisel zaman anlayışı ile ilgili merak ettiklerinizi buradan cevaplıyoruz.

Öğrencilerin ödevlerine yardımcı olmaya devam eden kisaozet.net yayınladığı özgün içerikler her gün onlarca özgün içerik üretmeye devam ediyor. Döngüsel ve çizgisel zaman anlayışları arasındaki farklılıklar nelerdir? İşte detaylar..

Eski dünyadaki önemli değişimlerden biri, tek tanrılı dinlerin medeniyetleri etkilemesidir. O güne kadar belirli bir döngüselliğe sahip olan tarih, artık Hristiyanlığın da etkisiyle ikinci bir zaman anlayışı olarak çizgisel yani doğrusal zaman anlayışını benimsemiştir.

Bu anlayışa göre tarihsel süreç belli bir başlangıca sahiptir ve kıyamete kadar sürecektir. Dolayısıyla geçmiş ve gelecek birbiriyle bağlantılı hâle gelmiştir. Bu süreç, Tanrı tarafından bilindiği için asla rastlantısal değildir.

Bu nedenle tarih, döngüsel zaman anlayışının aksine, tekrar etmeyen bir süreçtir.Günümüzde hâlâ geçerli olan ilerlemeci tarih görüşü, dinî merkezli çizgisel tarih anlayışının, dinî unsurlardan arındırılmış ve laikleştirilmiş şeklidir. Bu tarih anlayışına göre tarihte ortaya çıkan her olay tektir, olaylar peş peşe geleceğe doğru akmaktadır ve tarihin akışındaki her aşama bir öncekine göre daha gelişmiştir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here