Düşünce özgürlüğünün önemi ile ilgili kompozisyon

0
200

Düşünce özgürlüğünün bilimsel çalışmaların gelişmesi ve yaygınlaşmasına etkisini anlatan bir kompozisyon yazınız.

Düşünce özgürlüğü ülkenin her anlamda gelişmesi, kalkınması, yeniliklere kapı aralamasının altında yatan en önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Farklı renkler, diller, ırklarla birlikte çok uluslu devlet, entegrasyon anlayışı ile birlikte minimal sorun anlayışı ile kitlelerin tek bir devlet çatısı altında yaşaması olanaklı olabilmektedir.

Günümüzde gelişmiş devlet ve demokrasi anlayışının hakim olduğu ülkelerde, özgür düşünceye önem verilmektedir. Ülkemiz de bu konuda hızla gelişen, büyüyen ve özgürlüklere, farklı düşünce ve inançlara önem veren bir ülke konumuna gelmektedir.

Gelişmiş devlet anlayışının en temelinde özgürlükler yatmaktadır, kişiler ne kadar özgür olursa devlete katkısı o denli büyük olacak ve böylece toplumların kalkınması da hızlanacaktır.

Farklı düşünceler, inançlar devlet kurumuna zarar vermediği, tehdit etmediği sürece benimsenir ve saygı duyulur. Ancak bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelecek olursa o zaman farklı yaptırımlar uygulanabilir.

Kısacası, özgür olmak her anlamda bireyin ilk önce kendisini iyi hissetmesine, ardından başarılı olmasına ve üretkenliğinde, çalışkanlığında olumlu etkiler göstermesine böylece dolaylı yollardan ülkenin kalkınmasına katkıları olacaktır.

Bilimsel, sosyal, sanat ve diğer pek çok alanda özgür düşüncenin gelişmesi yine bu alanlardaki çalışmaların gelişimini ve ilerlemesini sağlayacaktır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here