Peçevi ibrahim efendi Kimdir Hakkında Bilgi

0
109

PEÇEVİ İbrahim, Osmanlı tarihçisi (Macaristan / Peç; Peçuy 1574-ay.y. 1649?). Budin beylerbeyi olan dayısı Ferhat Paşa ile aile yakınlarından Ana­dolu Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa’nın esirgemesinde yetişti, seferlere katıldı, 1606’dan sonra Rumeli’deki bazı sancak­ların yazımında görev aldı. Tokat’ta def­terdarlık yaptı, Tuna boylarında mutasar­rıflıklarda bulundu, 1641’den sonra Budin’de tarihini yazmakla uğraştı, do­ğum yeri olan Peç’e yerleşti (1641). İlk eserinin JGazavat ve Fütuhat-ı Sultan Süleyman Han) eksik ve kusurlarını be­lirten Budin Beylerbeyi Musa Paşa’nın eleştirisi üzerine kaynaklarını zenginleş­tirdi, derlemelerini çoğalttı, çapını geniş­letti ve Tarih-i Peçevi diye tanınan önemli eserini hazırladı (1520: Kanu­nînin tahta çıkışı- 1640:IV. Murat’ın Bağdat fethinden dönüşte ölümü), 120 yıllık bir dönemin güvenilir belgesini or­taya koydu. İlk basımı, iki cilt, 1864-1868; bugünkü dille Murat Uraz’ca 1965-1969.

Önceki MakalePeçenekler Hakkında Kısa Bilgi
Sonraki MakalePedagoji Nedir

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz