Edebiyatın diğer güzel sanat dallarıyla benzer yönleri

0
665

Edebiyatın diğer güzel sanat dallarıyla benzer yönlerini belirtiniz.

Edebiyat söz sanatıdır, sözlerle bir şeyleri anlatma ifade etme ve karşıdakini etkileme duygu ve düşüncelerini harekete geçirme ve duygu akışını sağlayan bir sanat dalıdır.

Edebiyat sözlerle kelimelerle kendini ifade eder. Güzel sanatların dalları arasından en çok müzik ile benzeşir, ikisinin de konusu sözler kelimelerdir. GÜzel şarkılar iyi sözlerden meydana gelir böylece şarkı ile edebiyat arasında ortak bir payda oluşmuş olur.

Müzik dalları ile edebiyatın bu yönde bir ortak noktasının olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here