Ege Bölgesinin Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Özellikleri

0
104

Ege Bölgesinin Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Özellikleri, hakkında bilgi, kısaca konu özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi,


Nüfus – Yerleşme:

Nüfusun yarıdan çoğu şehirlerde yaşar, graben ovalarında nüfus yoğunluğu çok, İç Batı Anadolu ve Menteşe yöresinde nüfus yoğunluğu azdır. Özellikle Kıyı Ege fazla göç alır.


Ekonomik Özellikleri:

Kendine özgü önemli ürünleri; zeytin, tütün, çekirdeksiz üzüm, incir, pamuk, tahıl, şekerpancarı, ve haşhaştır.

Gıda,dokuma, toprak metal eşya, makine, petro-kimya en önemli endüstri kollarını oluşturur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here