Ermeni Sorununun Ortaya Çıkması Hakkında Bilgi

0
80

. Ermeni Sorunun Ortaya Çıkması:
* XIX. yüzyılda, milliyetçilik düşüncesi ve Rusya ile İngiltere’nin kışkırtıcı faaliyetleri Ermenilerin ayrılıkçı faaliyetlere yönelmelerine neden olmuştur.
* Osmanlı Devletinde nüfusça çoğunlukta oklukları herhangi bir bölgenin olmamasından
dolayı, Ermeniler diğer azınlıklara göre daha geç olarak ayrılıkçılığa yönelmişlerdir.

* İlk olarak Berlin Anlaşmasıyla Doğu Anadolu’da Ermenilerin varlığı tanınmış ve bundan sonra özellikle dış kışkırtmaların etkisiyle Ermeniler arasında ayrılıkçı faaliyetlere yönelmeler başlamıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here