Erzurum Kongresinde Alınan Kararlar Nelerdir ?

1
73

Erzurum Kongresinde Alınan Kararlar Nelerdir ?, kısaca bilgi, ansiklopedik araştırma, konu özeti,

Erzurum Kongresinde Alınan Kararlar;

1- Milli sınırlar içerisinde vatan bütündür, bölünemez.

2- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükümeti’nin dağılması halinde millet bir bütün halinde savunma ve direnişe geçecektir.

YORUM: Milletin kendi başının çaresine bakacağı belirtilmiştir.

3- Vatanın ve bağımsızlığın korunmasında İstanbul Hükümetinin gücü yetmediği takdirde, bu amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet milli kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanamamış ise bu seçimi
Heyet-i Temsiliye yapacaktır.

YORUM: Yeni bir devlet kurma fikri ortaya konmuştur.

4- Kuva-i Milliye’yi amil, milli iradeyi hakim kılmak esastır.
YORUM: Ulusal egemenliğin koşulsuz olarak sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

5- Hıristiyan unsurlara siyasi hakimiyetimizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.
6- Manda ve himaye kabul edilemez.

7- Hükümet işlerinin meclis denetiminde olabilmesi için Mebuslar Meclisi’nin derhal toplanması gereklidir.

* Kongre dağılmadan önce dokuz kişilik “Heyeti Temsiliye” oluşturulmuştur.

* Sadrazam Damat Ferit Paşa Mustafa Kemal,

Rauf Bey ve Refet Bey’i, hükümetin emirlerine uymadıkları gerekçesi ile haklarında tutuklama kararı çıkarıp bunları İstanbul’a getirtmeye çalışmışsa da bu emri uygulayacak bir makam bulamamıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here