Eşeye Bağlı Kalıtım Hakkında Bilgi

0
146

Eşeye Bağlı Kalıtım Hakkında Bilgi, x kromozomuna bağlı kalıtım nedir, hemofili nedir, kırmızı – yeşil renk körlüğü ile ilgili bilgi, y kromozomuna bağlı kalıtım,

EŞEYE BAĞLI KALITIM

Kromozomların homolog olmayan kısımlarında bulunan ve çekinik genlerle kontrol edilen kalıtsal karakterlere eşeye bağlı kalıtım denir.

X Kromozomuna Bağlı Kalıtım:

X kromozomunun homolog olmayan parçası Çi-zerinde taşınan bir genin dişi bireyde alleli buluna-cağından bu karakter fenotipte kendini gösteremeye-cektir. Böyle bireylere kondüktör veya taşıyıcı denir.

Oysa erkek bireyde X kromozomunun alleli bulunmadığından taşınan gen çekinik de olsa fenotipte kendini gösterecektir.
eşeye bağlı kalıtım
A. Hemofili:

Normalde kan damarlar içerisinde pıhtılaşmaz. Kesik, yarılma vs. ile kan damarlar dışına çıkarsa pürüzlü yüzeye çarpan trombositler parçalanır ve pıhtılaşma mekanizması çalışır. Bu reaksiyonlarda görev alan bir veya birkaç faktörün bulunmaması ile hemofili hastalığı ortaya çıkar. Sadece erkek çocuklarda görülür.

B. Kırmızı – Yeşil Renk Körlüğü (Daltonizm):

Kırmızı ve yeşil rengi birbirinden ayıramama olayıdır. Kalıtımı hemolofili de olduğu gibidir. Ancak burada kadınlarda renk körü hastası olabilirler.

Y Kromozomuna Bağlı Kalıtım:

İnsanda Y kromozomunun homolog olmayan segmentinde bulunan yani sadece babadan oğula geçen kalıtsal karakterlerdir.

İnsanda kulak içi kıllarının bulunması ve 2-3. cü ayak parmaklarının arasında perde bulunması sadece Y kromozomuyla babadan oğula geçer.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here