Fatiha Suresi Anlamı Meali ve Okunuşu

0
121

Fatiha suresi anlamı, fatiha suresi manası, fatiha suresi okunuşu, fatiha suresi video, fatiha suresinde ne anlatılmaktadır, fatiha suresi nerede okunur.
Fatiha Sûresi ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Sûresi ve Anlamı – Manası

« Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!)

Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. »

Fatiha Sûresi Okunuşu Video

Namaz sureleri için tıklayın..

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here