Felsefenin İşlevi Nedir ?

0
129

Felsefenin İşlevi Nedir ?, kısaca bilgi, konu özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi,
Felsefenin İşlevi:

2500 yıldan beri var olan felsefe, uygarlık

tarihinde etkili olmuş ve başlıca şu işlevleri yerine getirmiştir:
1. Felsefe, insanın anlama ve gerçeği görme ihtiyacını gidermiştir. Sorduğu sorularla insanların ve toplumların yaşamını etkilemiştir.

2. Felsefe, inançların biçimlenmesinde etkili
olmuştur. (Hristiyanlık felsefesi, İslam felsefesi gibi)
3. Felsefi düşünceler, büyük oluşumların ortaya çıkmasında etkili olmuştur. (Fransız devremi gibi.)
4. Felsefe, insanların olanı kabullenmek yerine, daha iyiyi ve mükemmeli aramaları ve bunları sorgulamalarına katkıda bulunmuştur. (Demokrasi gibi.)
5. Felsefe, insana hemen her konuda akıl
yürütebilmesi için gerekli temelleri sağlar.
6. Felsefe, insanın karşılaştığı problemlere çok yönlü bakabilmesini sağlar.
7. Felsefe, ürettiği sorularla bilime yardımcı olur. Bu yönüyle felsefe, bilimlerin rüzgarıdır.
8. Felsefe sayesinde asırlardan beri ortaya konan fikir ve düşünceleri ve bu düşünceleri yansıtan kavramları tanıma imkanı doğar.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here