Fizik biliminin evrendeki olayların açıklanmasındaki rolüne örnek

0
250

Metinde verilen olaylardan hangileri fizik biliminin evrendeki olayların açıklanmasındaki rolüne örnek olarak verilebilir? Sebebiyle açıklayınız.

Fizik bilimi evrendeki olayların açıklanmasını, maddelerin matematiksel olarak hareketlerini ve devinimlerini inceleyen bilim dalıdır.

Fizik biliminin evrendeki olayların açıklanmasında oynadığı rollere şunları örnek olarak gösterebiliriz ;
-Gezegenler arasındaki mesafenin nasıl ölçülebileceği,
-Işığın boşlukta gösterdiği tepki,
-Ses dalgalarının boşlukta duyulup duyulmadığı,
-Yer çekimsiz ortam hakkında bilgi toplama.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here