Göçün sonuçları nelerdir kısaca

0
169

Göçün sonuçları nelerdir kısaca, maddeler halinde, iç göçün sonuçları, dış göçün sonuçları

Göçün sonuçlarını 2 ye ayıracağız, birisi iç göçün sonuçları diğeri ise dış göçün sonuçları olmak üzere 2 başlıkta inceleyeceğiz. Ülke içinde yapılan göçler iç göçü oluştururken ülke dışına yapılan göçler ise dış göçü oluşturan etkenler olarak bilinmektedir, iç ve dış göçün farklı sonuçları olabilir işte o sonuçlar ;

göçün sonuçları nelerdir
göçün sonuçları nelerdir

İç göçlerin sonuçları

Nüfusun ülke içindeki dağılışında ciddi derecede bir dengesizlik oluşur,
Kırsal kesim yatırımında dengesizlik olur,
Düzensiz kentleşme,
Yatırımlar nüfusa dengesiz şekilde dağılır,
Sanayi kent içinde kalır,
Kentlerde konut sıkıntısız,
Kentlerde aşırı nüfus artışı,
Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür.
Kentlerde işsiz insanların oranı artar.

Dış göçlerin sonuçları
Göç eden ülkede nüfus artar, göç veren ülkede ise azalır.
Ülkeler arasında ekonomik ilişkiler gelişir.
Ülkeler arası kültürel ilişkiler gelişir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here