Göktürkler hakkında bilgi

0
254

Göktürkler hakkında bilgi, Göktürk devleti hakkında kısaca bilgi.

Orta Asya’da Büyük Hun Devleti’ne bağlı olarak yaşayan Göktürkler bu devletin yıkılmasından sonra Avarlar’a bağlı olarak yaşamaya devam ettiler. Ardından Avarlar’a isyan eden Göktürkler Ötüken merkez olmak üzere kendi devletlerini kurdular. Devletin kurucusu Bumin Kağan’dır. Devlet Doğu ve Batı olarak ayrılmıştır. Doğu merkez kabul edildi ve batı doğuya bağlandı. Bumin Kağan’ın ölümünden sonra devletin başına oğlu Mukan geçti ve devleti siyasal ve ekonomik açıdan oldukça iyi bir duruma getirdi.

Göktürk devletinin batı kanadını İstemi Yabgu yönetiyordu, ölümünden sonra yerine oğlu Tardu geçti. Devletin başına geçen Tardu, Doğu’nun üstünlüğünü tanımadı ve bunun sonucunda Doğu Göktürk ve Batı Göktürk olmak üzere devlet ikiye ayrıldı. Bu da Göktürk devletinin gerilemesine sebep oldu. Bu olay sonucu batı Göktürk devleti Çinlilerin egemenliğine girdi.

GökTürk devletinin yıkılması ile başlayan esaret dönemi 681 yılında Kutluk Kağan’ın Türklere bağımsızlıklarını kazandırmasına kadar devam etti. Devleti kurduktan sonra İlteriş unvanını alan Kutluk Kağan, devletin kuruluşunda emeği geçen Tonyukuk’u vezirlik makamına getirdi ve Türk boylarını bir bayrak altında topladı. Kutluk Kağan’ın ölmesinden sonra yerine kardeşi Kapgan geçti.

Bakınız : Göktürk yazıtları

Kapgan Kağan Türk devletinin politikasını şu şekilde belirledi;

Çin baskı altında tutulacak,

Çin’de dağınık halde yaşayan Türkler Türk yurduna getirilecek,

Asya’daki bütün Türk boyları Göktürk bayrağı altında toplanacak.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here