Günümüzde en çok kullanılan kitle iletişim araçları hangileridir?

0
87

Günümüzde teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte, pekçok kitle iletişim aracı hayatımıza girmiştir. Mucitlerin amansız çalışmaları sayesinde, artık kitle iletişim araçları ile hayatımız daha kolay hale gelmiş ve bu araçlar ile pekçok sorunun önüne geçilmiştir.

Kitle iletişim araçları, genel bir ifade ile kitlesel bir boyutta ileti aktaran araçlar olarak tanımlanır.

Bu araçların eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçları taşıdığını da sizlere aktarabiliriz. En çok kullanılan kitle iletişim araçları da, başta internet, televizyon, telefon ve gazete olmak üzere, posta, telgraf, faks, radyo ve uyduları verebiliriz. Her kitle iletişim aracının kendine özgü bir kullanım alanı ve kullanılma amacı vardır. Bu yüzden hayatımızdaki yerleri oldukça önemlidir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here