Günümüzde olmayıp da gelecekte kullanılabilecek bir kitle iletişim aracı olabilir mi?

0
95

Günümüzde olmayıp da gelecekte kullanılabilecek bir kitle iletişim aracı olabilir mi?

Teknoloji yavaş yavaş ilerleyen bir lokomotif gibidir. Sürekli gelişim ve değişim içindedir teknolojik gelişmeler toplumların genel kültürlerini, normlarını ve hayat tarzlarını direkt olarak değişmesine neden olur.

Günümüzde kullanılmayan ancak gelecekte kullanılabilecek bir kitle iletişim aracı elbette olabilir, bundan 50 yıl öncesini düşündüğümüzde internet diye bir kavramdan söz etmek mümkün değildir. İnternet nasıl ki 50 yıl öncesini düşündüğümüzde geleceğin kitle iletişim aracı olmuş ise, bundan 50 yıl sonra da yeni iletişim araçları ortaya çıkabilir ve toplumları direkt olarak etkileyebilir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here