Hava kirliliğinin nedenleri ve sonuçları

0
223

HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

  • Hava kirliliğinin en temel nedeni kentleşme ve endüstrileşmedir. Kentleşmenin getirdiği hava kirliliği nüfus yoğunluğunu kentlerdeki ısıtma sisteminde kullanılan yakıt türleri ulaşım araçlarının artması şeklinde sıralanabilir.
  • Endüstrileşmenin getirdiği hava kirliliği ise, endüstri kuruluşlarının yanlış yerde kurulması yeterli teknik önlemler alınmadan havaya bırakılması hava kirliliği üzerinde endüstrinin etkisidir.

Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, endüstriden kaynaklı hava kirliliği fazla olarak görülür. Hava kirliliğine neden olan gazlar yağışlarla toprağa asit yağmuru olan dönerek, toprağı kirletmekte ekolojik dengeyi bozmakta ve tarımsal ürün verimliliğini azaltarak toprağın kirlenmesine neden olmaktadır. Hava kirliliğinin sonuçları aslında bitkilerin hayvanların ve insanlara dolaylı olarak sağlığına olumsuz etkilemektedir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here