Hipermetrop Nedir Belirtileri ve Tedavisi

0
83

Hipermetrop Nedir Belirtileri ve TedavisiYakını iyi göre­memeyle belirlenen göz hastalığı. Bir cismin net olarak görülebilmesi görüntü­nün ağtabatada (retina) net olarak oluş­masıyla gerçekleşir. Normal bir göz son­suzdan gelen ışınları ağtabakada birleş­tirir. Hipermetrop gözde ya göz ekseni (mercek ağtabaka arası) gözün kırma gü­cüne göre kısadır ya da gözün kırma gü­cü normalden düşüktür; buna bağlı ola­rak da sonsuzdan gelen ışınlar ağtabaka-mn ardında toplanır. Mercekle ağtabaka-sı arasındaki uzaklığın kısalması yalnız­ca yakındaki cisimleri ilgilendirdiğinden hipermetrop göz yakını iyi göremez. Bu hastalardaki görme kusuru dışbükey, bir başka deyişle ince kenarlı mercekli bir gözlükle giderilir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here