Höyük’ün Anlamı, Höyük Nedir?

0
156
Höyük'ün Anlamı, Höyük Nedir

Höyük’ün Anlamı, Höyük Nedir?, höyük ne demektir.

Ülkemizde pek çok höyük mevcuttur, bunlardan en bilindik olanlarından birisi Çatalhöyük’dür. UNESCO tarafından dünya mirasları listesine 2012 yılında eklenmiştir.

Höyük kelimesinin anlamı; Tarih boyunca pek çok yerleşme bölgesi olarak kullanılmış alanların farklı sebeplerle yıkılıp yok olması ile yıkıntıların üst üste birikmesi sonucu ortaya çıkan içinde tarihsel pek çok değerin gömülü olduğu yayvan toprak tepelere höyük adı verilmektedir.

Tarihte pek çok uygarlıklara sahne olmuş, pek çok insanın yaşamına şahit olmuş bu tarihi alanların farklı sebepler, deprem, doğal afetler ve beşeri faktörler sebebiyle yıkılması ile enkazların üst üste birikmesi sonucu ortaya çıkan yüksekliklere verilen isimdir höyük. Aşağıda örnek görselleri bulabilirsiniz.

Höyük'ün Anlamı, Höyük Nedir?
höyük nedir

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here