Hücrenin yapı ve organları ile ilgili sorular ve cevapları

0
93

1-Bitki hücresini çevreleyen cansız yapı nedir  ?

Hücre çeperi. (hücre çeperi özellikleri maddeler halinde)

2-Ribozom sentezler ?

Protein. (Protein görevi ve özellikleri nelerdir)

3-Bitkinin besin ve oksijen üretmesini sağlayan organel nedir?

Kloroplast.

4-Hücrede enerji üreten yapı nedir?

Mitokondri.

5-Seçici geçirgen ve esnek özellikteki yapı nedir?

Hücre zarı.

6-Hücrede sindirim görevini yerine getiren organel nedir?

Lizozom.

7-Salgı salgılama ve paketleme ile görevli yapı nedir?

Golgi cisimciği.

8-Hücrede taşıma işini gerçekleştiren organel nedir?

Endoplazmik retikulum.

9-Hücreyi kontrol eden yapı nedir?

Çekirdek.

10-Atıkları depolayan organel nedir?

Koful.

11-Sadece hayvan hücresinde olan ve hücrenin bölünmesinde görevli organel nedir?

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here