Hukukta Akit Ne Demek?

2
184

Hukukta Akit Ne Demek?, Akit anlamı nedir, akit hakkında bilgi.

İki ya da daha çok taraf arasında yapılmak istenen bri işin, karşılıklı olarak kararlaştırılıp sonuçlandırılması.

Borçlar kanunumuzun 1. maddesine göre, iki taraf karşılıklı ve birbirine uygun şekilde rızalarını beyaz ettikleri taktirde, akit meydana gelmiş olur. Tarafların rızaları açık ya da zımni olabilir. Akit, bazen sürekli, bazen de geçici haklar ve borçlar doğurur. Akit, akdi meydana getiren taraflara, borçlar yükler ve haklar doğurur.

Örneğin, bir alım satım akdinde, alıcı malı almak hakkına sahip olur ve bedelini ödemek borcunu yüklenir.

Buna karşılık, satıcı için satılan malın bedelini almak ve buna karşılık malı teslim etmek hak ve borcu doğar. Kural böyle olmakla beraber, tek taraflı akitler de, akdin taraflarından sadece bir taraf borç altına girmiş olur.

Örneğin; Kefalette, hibe vaadinde burum böyledir.

Bakınız : Akdin doğuşu

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here