Hz. Muhammed Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Dini Ve Ahlaki Durum

0
203
Hz. Muhammed doğduğu dönemde Arap yarımadasında dini ve ahlaki durum nasıldır

Hz. Muhammed doğduğu dönemde Arap yarımadasında dini ve ahlaki durum nasıldır? Hz. Muhammed’in doğduğu ve İslamiyet’in ortaya çıkmasından önce Arap yarımadasında cahiliye dönemi yaşanmaktaydı. Bu dönem ile ilgili dini ve ahlaki özellikleri ön plana çıkararak dönem hakkında kısaca bilgiyi buradan bulabilirsiniz.

Hz. Muhammed’in doğduğu dönemde Arap yarımadasında, putperestlik oldukça yaygın durumdaydı. Putperesetliğin yanında Musevilik,Hristiyanlık ve Hanif dinine inanıyorlardı. İnsanlar kendi yaptıkları putlara tapmaktaydılar. Bunların dışında sosyal yaşamda eşitlik ve adalet adına hiçbir şey yoktu. Zengin ve varlıklı olanlar her şeye sahip olabilmekteydi, fakirler her zaman zulme ve haksızlığa mahkum durumdaydı.

Sosyal yaşamda varlıklı ile yoksul arasında devasa farklılıklar mevcuttu. İnsanlar köle olarak satılmaktaydı, kadınların sosyal yaşam içinde pek bir hakka ve söz hakkına sahip değillerdi.

Kız çocukları yine aynı şekilde utanç verici bir unsurdu ve zaman zaman diri diri toprağa gömme vakaları baş gösteriyordu. Yani toplum ciddi derecede sosyal ahlaki pozisyonunu kaybetmiş ve her türlü kötülük ve fenalık mevcuttu.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here