İbrani Medeniyeti Hakkında Bilgi, Kısaca Konu Özeti

0
151

İbrani Medeniyeti Hakkında Bilgi, Kısaca Konu Özeti, ibrani ile ilgili bilgiler, araştırma, ödev konusu,

İBRANİ MEDENİYETİ
* Sami ırkından olan İbraniler, Filistin’e gelip yerleşerek Hz. Musa zamanında gerçek bir devlet haline gelmişlerdir. En güçlü dönemleri ise Hz. Süleyman zamanında olmuştur.
* İsrail ve Yahudi olmak üzere ikiye ayrılan İbranilerden İsrail Devletine Asurlular (M.Ö. 8. yüzyılda). Yahudi devletine ise Babiller son vermişlerdir (M.Ö. 6. y.y.).
* İlk kez tek tanrılı din inancını benimsemiş olan (Hz. Musa’ya gönderilen Tevrat’a inanmışlardır) İbraniler Fenike alfabesini kullanmışlardır.
* M.S. 70’lerde Romalılar tarafından Filistin’den sürülmüşlerdir.
* En önemli mimari eserleri Mescid-i Aksa’dır.

YORUM: Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Kudüs, Musevi, Hristiyan ve Müslümanların kutsal sayılan mabetlerinin bulunduğu yerdir. Bu bakımdan her üç din için de önemlidir.

YORUM: Kendilerini üstün, dinlerini de milli olarak gördüklerinden Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet kadar yayılmamıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here