İç Anadolu Bölgesi Bölümleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi

0
143

İç Anadolu Bölgesi Bölümleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi, kısaca konu özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi,

İç Anadolu Bölgesi Bölümleri ve Özellikleri

1- Konya Bölümü:

Kapalı bir havza ile geniş ovalara sahiptir. En az yağış alan bölümdür. Tahıl çok önemlidir. İt merkezleri Konya, Karaman, Aksaray’dır.

Bölgedeki şehirlerin ortak özelliği, tarım ürünleri işleyen sanayi tesislerinin bulunmasıdır.

Konya’da motor, tarım araçları, gıda, çimento, süt ürünleri, dokuma ve deri endüstrisi gelişmiştir.

Karaman’da gıda, dokuma, Aksaray’da gıda, kamyon montaj tesisleri vardır.

Tuz gölünden önemli miktarda tuz çıkarılır.

2- Yukarı Sakarya Bölümü:

İç Anadolu’nun en çok yağış alan, nüfus yoğunluğu en çok olan, endüstrinin ve şehirleşmenin en çok geliştiği bölümüdür. İl merkezleri. Ankara, Eskişehir’dir.

Ankara ve Eskişehir’de linyit, Eskişehir’de bor ve lületaşı çıkarılır.

Ankara’da Çayırhan’da linyitle çalışan termik elektrik santralı, traktör, dokuma, gıda, uçak montaj, çimento, mobilya üretim kuruluşları bulunur.

Eskişehir’de uçak, onarım atölyesi, dizel lokomotif, vagon, elektrikli ev aletleri, gıda, dokuma fabrikaları bulunur.

3- Orta Kızılırmak Bölümü:

İç Anadolu’da Kızılırmak nehrinin orta havzasında yer alır. Kırsal nüfus en çok bu bölümdedir.

Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Çankırı önemli şehirleridir.

Kayseri’de çinko ve demir.

Yozgat’da jips ve kayatuzu çıkarılır.

İl merkezlerinde gıda endüstrisi, Kayseri’de dokuma, besin, meyve suyu, madeni eşya, tuğla, kiremit, halı, hava ikmal bakım merkezi gibi endüstriler gelişmiştir. Kırıkkale’de Orta Anadolu petrol rafinerisi ve silah fabrikası vardır. Nevşehir, Ürgüp ve Göreme’de turizm gelişmiştir.

 

4- Yukarı Kızılırmak Bölümü:

Bölgenin en dağlık, en yüksek, en soğuk bölümüdür. Yükseklerde meşe, karaçam ormanları, düzlüklerde step görülür, platolarda, büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.

En büyük kenti Sivas’tır. Bu bölümde demir, krom, linyit çıkarılır. Sivas’ta demiryolu, ray fabrikası, çimento et ve süt ürünleri işleme, yem, tuğla ve kiremit fabrikaları bulunmaktadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here