II. Mahmut Dönemi Kronolojisi, Olayları

0
232

II. Mahmut Dönemi Kronolojisi, Olayları

1808 Yılı

28 temmuz : Sultan II. Mahmut’un tahta geçmesi ve Alemdar Mustafa Paşanın sadrazamlığı,

14 ekim : Segban-ı Cedid ocağının kurulması.

15 kasım : Yeniçeri isyanı, Alemdar Mustafa Paşanın ölümü.

16 Kasım: Eski padişah IV. Mustafa’nın idamı;

22 Kasım : Memiş paşanın sadrazam olması.

1809 Yılı

1 ocak: Yusuf Ziyaüddin Paşanın sadrazam olması;

24 Ekim : Rus seferi ve Osmanlı ordusunun Tatariçe zaferi;

1811 Yılı

10 nisan: Laz Ahmet Paşanın sadrazam olması;

1812 Yılı

28 Eylül: Bükreş Anlaşması (ruslarla);

5 Eylül: Hurşid Ahmet Paşanın sadrazamlığı;

2 Aralık: Medine’nin Suudilerden geri alınması,

1813 Yılı

23 Ocak: Mekke’nin suudilerden alınması ve Hicaz’ın kurtarılması;

1815 Yılı

1 Nisan: Mehmet Emin Rauf Paşanın sadrazamlığı;

1818 Yılı

5 Ocak : Derviş Mehmet Paşanın sadrazamlığı;

26 Eylül: Deriyye’nin fethedilmesi.

1820 Yılı

5 Ocak : Seyyid Ali Paşanın sadrazamlığı;

20 Ağustos: İsyan eden Tepedelenli Ali Paşanın Yanya’da kuşatılması;

1821 Yılı

21 şubat: Yunan isanının başlaması;

28 Mart: Benderli Ali paşanın sadrazamlığı;

20 Nisan : Hacı Salih Paşanın sadrazamlığı;

1822 Yılı

13 Ocak : Yunanlıların bağımsızlıklarını ilan etmeleri;

23 Mart: Sakız adasındaki rumların isyanı;

10 kasım: hamdullah paşanın sadrazamlığı;

1823 Yılı

10 Mart: Ali paşanın sadrazamlığı;

13 Aralık : Mehmet Said Galip Paşanın sadrazamlığı;

1824 Yılı

14 Eylül: Benderli Selim Sırrı Paşanın sadrazamlığı;

1826 Yılı

15 Haziran: Yeniçeri ocağının kaldırılması Vaka yı Hayriye;

1827 Yılı

5 Haziran: Atina’nın fethi,

20 Ekim: Navarin baskınında donanmamızın bastırılması, ilk buharlı geminin satın alınması.

1828 Yılı

26 Nisan: Rusya’ya sefer açılması;

24 Eykim : İzzet Mehmet Paşanın sadrazamlığı;

1829 Yılı

28 Ocak: Reşid Mehmet paşanın sadraamlığı;

3 Mart: Kıyafet değişikliği hakkında ferman yayınlanması;

15 Ağustos : Yunanistan’ın kurulması.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here