İl Özel İdaresinin Görevleri nelerdir

0
70

İl Özel İdaresinin Görevleri nelerdir

İl özel idaresinin mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

  1. Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; kültür, turizm, gençlik ve spor, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
  2. İmar, yol, su, kanalizasyon katı atık, çevre, acil yardım kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında (Çünkü bu konular belediyenin alanına girer.)

Yapmakla görevli ve yetkilidirler.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here