İlk derece mahkemelerinde görev yapan hakimler

0
162

İlk derece mahkemelerinde görev yapan hakimlerBölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri 2576 sayılı kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş bağımsız mahkemelerdir.

Danıştay Tetkik hakimleri

İdari  yargı hakimleri içinden danıştayda görevli olanlarına danıştay tetkik hakimi denmektedir. Danıştay tetkik hakimleri beş yıl meslekte hizmet etmiş ve olumlu sicil almış olanlar arasından hamiler ve savcılar yüksek kurulunca atanırlar.

Danıştay kurulunun 62. maddesinde belirtildiği üzere tetkik hakimlerinin en temel görevi kendilerine havale edilen dava dosyalarını inceleyerek daire ve kurullara dosyaları anlatmak kendilerinin uyuşmazlıkla ilgili görüşlerini açıklamak daire veya kurullarda yapılan tartışmalar sonucu varılan karara ilişkin taslağı yazmaktır.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here