İnsan ve çevre ilişkisini bir örnekle açıklayınız

0
160
İnsan ve çevre ilişkisini bir örnekle açıklayınız

İnsan ve çevre ilişkisini bir örnekle açıklayınız.

İnsanlar çevrenin bir parçasıdır, birey yani insan çevreyi etkiler ve çevreden büyük oranda da etkilenir. İnsanların çevreyi etkilemeleri ve etkilenmeleri yaşamları ile doğrudan ilgilidir.

İnsanların yaşamlarındaki sosyal aktiviteleri başta olmak üzere pek çok eylem çevre ile ilgilidir. Çevrenin olumlu ya da olumsuz olması bireyi ve insan topluluklarının yaşamlarını ve sosyal aktivitelerini doğrudan etkilemektedir.

İnsanlar çevrelerinde gelişen olayların direkt olarak ilgilidir. Etrafta yaşanan hava kirliliği bireyin yaşamını etkiler, fabrika atıklarından ortaya çıkan su kirliliği gibi faktörlerden birey olumsuz etkilenir.

İnsan ile çevre bir bütün halindedir, çevrede yaşanan olaylar bireyin yaşamını etkilemektedir. Olumlu ya da olumsuz olarak gelişen bu etkilenmeler bireyin yaşamında büyük yer kaplamaktadır.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here