İnsanlar bazen doğup büyüdükleri yerlerden göç ederler

0
77

İnsanlar bazen doğup büyüdükleri yerlerden göç ederler, sizce bunun sebepleri neler olabilir?

İnsanlar doğup büyüdükleri yerleri bırakıp göç ederler bunun altında dini, sosyal, ekonomik, kriz, savaş gibi pek çok sebep olabilir.

Ülkemizde son dönemde suriyeli sığınmacıları kabul ettik, bunun altında yatan sebep savaş ile ilgiliydi, savaştan kaçan insanları ülkemizde sığınmacı olarak kabul ettik. 1950 lerde köyden kentlere göçün artması ise işin ekonomik boyutu, insanların köylerden kentlere çalışmaya gelmesi ise göçün ekonomik sebebi.

Bu ve bunun gibi çeşitli sebeplerden dolayı insanlar doğup büyüdükleri, kültürleri ile evrildikleri yerleri terk etmek zorunda kalabiliyorlar. Göç etmenin altında bunun gibi sebepler yatmaktadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here