İranlılar ve Yunanlılar Hakkında Bilgi

0
84

İranlılar ve Yunanlılar Hakkında kısaca Bilgi, eski iranlılar ve yunanlılar ile ilgili bilgiler,

M.Ö. 546 da Pers  (İran) imparatoru Kurus Lidya’yı imparatorluğuna kattı. Kesin sonuçlu tek bir meydan muharebesi Lidya ordusunu yok etti. İkinci bir vuruşmadan sonra da başkent Sard teslim oldu. Lidya, Iran İmparatorlu­ğunun bir eyaleti haline geldi.

Kıral Krezüs ve hazinesi, Kurus’un eline geçti. Kuruş, mağlûp kirala çok iyi muamele etti; onu müşavir yaptı.

İranlılar bütün Anadolu’ya hâkim olduk­ları zaman, Ege kıyılarında İyonlar (tyon­yalılar) yaşıyordu. Az zamanda Yunanlıla-şan tyonyalılar, denizci bir kavimdi. Kültür­leri ve fikir kabiliyetleri yüksekti.

Felsefe, matematik, tıp ve edebiyatta dünya çapında şahsiyetler yetiştirdi. Bunların içinde Miletli Tales, Efesli Demokrit ve Heraklides, Si-samlı Hipokrates ve Pitagoras, izmirli ol­duğu söylenen Homeros’un isimlerini say­mak, kâfidir, iranlı satraplar (umumi vali­ler), Anadolu’daki çeşitli kavimler gibi, tyonyalılar’m da millî varlıklarına, kültür ve sanat, hattâ dinlerine dokunmadılar.

Önceki MakaleHititler Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleLidya ve Frikya Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz