İslam Felsefesi Hakkında Bilgi

0
115

İslam Felsefesi Hakkında Bilgi, kısaca konu özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi,

İSLAM FELSEFESİ

1. KELAM : Kuran’a ve hadislere dayanır.


a) Mutezile
: Kuran’ın akıllı açıklanabileceğini savunur. İnsan eylemlerini kendi yaratır, özgürdür ve kadere bağlı değildir, temel görüşleridir.

b) Eşariye : Akıl Kuran’ı yorumlamaya yetmez. Önemli olan imandır. Her türlü bilgiye imanla ulaşılabilir.

2. MEŞSAİYE : Aristoteles ile İslâmiyeti uzlaştırmaya çalışmışlardır. Aristonun düşünceleri önemlidir.

3. TASAVVUF : İslâm Mistisizmidir. Sevgi ile Tanrıya ulaşmanın yoludur. Tek ve bir olan Tanrıdır. Tanrı ile evren arasındaki ilişki üzerinde durur.

4. GAZALİ : Farabi, İbn-i Sina ve Mutezile’ye karşıdır. Eşariye ve Tasavvuf yanlısıdır. Bir felsefe din ile bağdaşmıyorsa saçmadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here