İstanbul (Tersane) Konferansı ve 1. Meşrutiyet (1876) Hakkında Bilgi

0
174

İstanbul (Tersane) Konferansı ve 1. Meşrutiyet (1876) Hakkında Bilgi, konu özeti, ödev araştırması, kısaca bilgi,

b) İstanbul (Tersane) Konferansı ve I. Meşrutiyet (1876)

• İstanbul Konferansı’na Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Almanya, İtalya ve Osmanlı Devleti temsilcileri katılmıştır.

• İstanbul Konferansı çalışmalarına başladığı sırada Meşrutiyet ilan edilmiştir. Amaç, konferansı gereksiz kılmak ve azınlıklarla ilgili Osmanlı içişlerine karışılmasını önlemektir. Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklar, Meclis-i. Mebusan’a temsilci göndererek, seslerini ve şikayetlerini duyurmuş olacaklarından, azınlıklarla ilgili Avrupa devletlerinin bu konu üzerinde durmaları engellenmek istenmiştir.

• Konferansa katılan devletler I. Meşrutiyetin ilanını ciddiye almayıp Sırbistan ve Karadağ’ın topraklarının genişletilmesini Bosna – Hersek ve Bulgaristan’da muhtar yönetimler kurulmasını istemişlerdir. Fakat Osmanlı Devleti bu isteği kabul etmemiştir.

• İstanbul Konferansı kararlarını Osmanlı Devleti’ne uygulatmak için bir takım girişimlerde bulunan Rusya, konferansa katılan devletlere Londra’da yeni bir protokol imzalatmıştır. Osmanlı Devleti’nin hristiyan halk için vadetmiş olduğu kararları uygulaması istenmiştir.

• Osmanlı Devleti kendisinin katılmadığı Londra Konferansı’nda alınan bu kararları tanımadığını bildirmiştir.

• 1876’da Kanuni Esasi’nin ilanından sonra meclis çalışmaları için hazırlıklara başlanmıştır.

• Meclis-i Mebusan üyeleri halk tarafından seçilerek 1877’de çalışmalarına başlamıştır. Fakat, bu meclisin en büyük zaafı üyelerinin etnik ve kültürel yapısından kaynaklanmıştır.

• II. Abdülhamit Osmanlı-Rus Savaşı’nın devam ettiği dönemde genel meclisi tatil kararını almıştır (14 Şubat 1878). Böylece I. Meşrutiyet dönemi sona ermiştir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here