Kalkınma ajansları nedir, tanımı, Türkiye’de gelişimi, teşkilat yapısı

0
91

KALKINMA AJANSLARININ TANIMI, TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ, TEŞKİLAT YAPISI, YÖNETİM VE YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ İLE KALKINMA AJANSLARI İLE BAĞLANTISI HAKKINDA BİLGİ.

Tanımı: Kalkınma ajansları, bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere tasarlanmış, bölgesel kalkınma politikalarının katılımcı bir yaklaşımla yerel düzeyde belirlendiği ve uygulandığı yerinden yönetişimci kurumlardır. Kalkınma ajansları, yerel düzeyde görevler üstlenen bölgedeki özel sektör, stk ve yerel aktörlerle işbirliğini amaçlayan faaliyetlerini bu amaçla etkin hale getirmeyi hedefleyen yapılardır.

Gelişimi: Kalkınma ajanslarının gelişiminde 2. Dünya savaşı sonrası gelişmeler etkili olmuştur. Türkiye’de 1960’lardan itibaren bölgesel farklılıkları azaltmak, bölgeler arası gelişmişliği dengelemek için “Beş yıllık kalkınma planları” hazırlanmıştır. Bu planların uygulanması ve izlenmesi DPT’na verilmiştir. Ancak bu kalkınma planlarına rağmen bölgesel eşitsizlik sorunu her zaman varlığını korumuş bunun sonucunda izmir, Ankara, İstanbul gibi büyük illerde nüfus yoğunluğu artışı önlenememiştir.

Teşkilat Yapısı: Kalkınma Ajanslarının teşkilat yapısına baktığımızda kalkınma kurulu, yönetim kurulu, genel sekreterlik ve yatırım destek ofislerinden oluşmaktadır.

Kalkınma kurulu: En fazla 100 üyeden oluşur ve bölgesel gelişme hedefine yönelik çalışır.

Yönetim kurulu: Ajansın karar organıdır. Başkanı Vali’dir.

Genel sekreterlik: Ajansın icra organıdır.

Yatırım destek ofisi: Burada yatırımcıya sunulan hizmetler ücretsiz olup, yatırım destek ofisi genel sekreterliğe karşı sorumludur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here