Kamu görevlisi nedir, ne demektir, anlamı

0
162

GENİŞ ANLAMDA KAMU GÖREVLİSİ

Çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştırılan ve hukuki durumları bir birinden farklı olan tüm görevlileri içine almaktadır. Geniş anlamda kamu görevlisi hizmete atanması, ücret durumu hizmetlere kalış süresi asli veya yardımcı hizmetlerde çalışmaları ve kendilerine uygulanana hukuk dalları bakımından çeşitli ayrımlara tabi tutulabilir.

DAR ANLAMDA KAMU GÖREVLİSİ

Doktrinde kuramın anlam ve kapsamı konularında bir görev birliği yoktur. Esas olarak iki grup çalışmalar öne çıkmaktadır.

  1. Grup: Dar anlamda kamu görevlisi anlam ve içeriğinin anayasanın 128. Maddesi çerçevesinde belirlenmesi gerektiğini öne sürmektedir.

Dar anlamda kamu görevlilerinin memurlar ve öteki kamu görevlilerinden oluştuğunu kabul etmekte ve ister devletle oluşan ister kamu iktisadi teşebbüsleri ya da öteki kamu tüzel kişilerinde genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerin kamu hukuku kurallarına tabi olan memurlar veya öteki kamu görevlilerince yürütülmesini öngörmektedir.

  1. Grup: 1982 anayasası kamu hizmeti görevlilerini tek bir personel kategorisi içinde kaynaştırıp aynı genel kurula tabi olunca memurluk öteki personel arasında ayrıma yer olması gibi genel idare esasları veya özel yönetim usullerine göre yüksekten kamu hizmetlerinde çallışanlarda bir fark kalmamıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here