KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK YÖNETİM

0
96

KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK YÖNETİM

Kamu yönetimini değişime zorlayan etkenler 3 grupta  belirlenmiştir.

1-Kamu harcamalarının bütçe üzerine getirdiği yük ve bütçe açıklarının mali sistemde yol açtığı sıkıntılar.

2-Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim.

3-Toplumsal talepler karşısında kamu örgütlerinin performans yetersizliği.

Özel sektörde başarılı bir şekilde uygulanan stratejik yönetim kamu sektöründe bazı farklılıklardan dolayı uygulamada zorluklarla karşılaşılmıştır.

Özel sektör nihai amacı kaç elde etmektir. Kar amacı olmayan kamu sektöründe ise hizmet vardır. Başarının verimliliğin ve etkinliğin kamu kesiminde ölçülmesi daha güçtür.

İkinci farklılık ise mali kaynaklarda görülmektedir.

Özel girişimde sunulan mal ve hizmetin maliyetini müşteriler karşılarlar, kamusal hizmetlerden yararlananlar her zaman maliyetine katlananlar olmayabilir.

Üçüncü fark ise politikanın etkisiyle ilgilidir.

Kamu kesimi siyasal baskılara maruz kalabilmekte yöneticiler verecekleri kararlarda siyasetçilerden etkilenmektedirler.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here