Kamulaştırma, devletleştirme, istimval nedir?

0
206

Kamulaştırma, devletleştirme, istimval nedir?

Kamulaştırma : Özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların mülkiyetinin idareye cebren geçirilmesini öngören bir usüldür. Çıkan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenir.

Devletleştirme : Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler kamu yararını zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir.

İstimval : Özel mülkiyette bulunan taşınır malların bedeli karşılığında mülkiyetinin idareye cebri geçisini öngören istisnai ve olağanüstü hallere mahsus usüldür.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here