Kanuni Esasi Nedir, Maddeleri

0
141

kanuni esasiKanuni esasi nedir, kanuni esasi maddeleri nelerdir, hakkında kısaca bilgi ,

1876 yılında Osmanlı Devleti’nin dağılmasını ve azınlık isyanlarını önlemek, dış baskıları azaltmak amacıyla Jön Türklerin etkisiyle ilk Türk Anayasası olan Kanuni Esasi ilan edildi. Padişah II. Abdülhamit, bu anayasada monarşik yetkilerini sınırlandıracak hükümlere izin vermedi.
Kanuni Esasi’ye göre ;

-Padişahın atayacağı ayan meclisi ve halkın seçeceği bir Mebuslar Meclisi olacak,
-Padişah halifelik sıfatı ile yürütmenin başı olacak ve istediğinde Meclis-i Mebusanı kapatma yetkisine sahip olacak,
-Padişah polis raporlarına göre kişileri sürgün edebilecek,
-Devletin resmi dili Türkçe, dini ise İslam olacak,
-Egemenlik hakkı hanedanın en yaşlı erkek üyesine ait olacak,
-Hükümete herkes seçebilecek, hükümet padişaha karşı sorumlu olacak,
-Kanun tekliflerinin mecliste görüşülmesine padişah karar verecekti.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here