Karluklar Hakkında Kısa Bilgi, Konu Özeti

0
101

Karluklar Hakkında Kısa Bilgi, Konu Özeti, özellikleri, karluklar nerede yaşamışlardır,
KARLUKLAR
* Göktürklerle birlikte yaşamış olan Karluklar bir süre Çin egemenliğine girmişlerdir.
* Göktürk Devleti’nin yıkılmasından sonra Uygur Devleti’nde yer almış olan Karluklar, Çinlilerle Araplar arasındaki mücadelede belirleyici unsur olmuşlardır.
* 751 Talas Savaşı’nda Müslümanların yanında yer alarak savaşı Müslüman Araplar’ın kazanmasını sağlamışlardır.
* 840’dan itibaren Uygurlarla yaptıkları mücadeleyi kaybederek Balasagun şehri civarına yerleşmişlerdir.
* İlk Müslüman Türk topluluğu kabul edilen Karluklar, Karahanîı Devleti’nin kurulmasında rol oynamışlardır.
* XII. yüzyıldan itibaren Mogollara bağlı duruma gelmişlerdir.
* Günümüzde Tacikistan bölgesinde yaşamaktadırlar.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here