Karstik Şekiller Hakkında Bilgi, Türkiye’de Karstik Şekiller

0
89

Karstik Şekiller Hakkında Bilgi, kısaca konu özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi, karstik şekillerin oluşması için neler gereklidir, türkiyede karstik şekilleri

Karstik Şekiller

Eriyebilen taşlardan (Kalker, Jips, Kayatuzu, Dolomit, Tebeşir) meydana gelmiş olan arazilerde yeraltı ve yerüstü sularının yapmış olduğu şekillere “karstik şekiller” denir.
Karstik şekillerin oluşabilmesi için;
• Eriyebilen taşların kalın tabakalar oluşturması.
• Sıcaklık ve yağışın şiddetle olması.
• Bitki örtüsünün cılız olması veya yüzeyin bitki örtüsünden yoksun olması gerekir.

Türkiye’de Karstik Şekiller:
• Orta ve batı Toroslar (Teke, Taşeli Platosu ve Göller yöresi)
• Ege bölgesinin güneyi (Denizli çevresi)
• İç Anadolu’nun güneyi
• Obruk platosu çevresi
• Sivas çevresi (Jips’den dolayı)

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here