Kavimler Göçü Nedir? Kavimler Göçünün Sonuçları

0
88

Kavimler Göçü Nedir? 

Tarihte kavimler göçü olarak bilinen, Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra Hunların bir bölümü Balamir önderliğinde, batıya göç ederek Orta Avrupa’ya kadar ilerlemişlerdir. Bu göç sırasında Hunların önünde duramayan Avrupa Kavimleri de göç etmek zorunda kalmışlardır, etkilenenler Ostrogot, vizigot, vandal, burgund.. Bu olaya tarihte Kavimler Göçü olarak bilinmektedir.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

  • Avrupa’nın etnik yapısı değişti, yeni milletler oluştu.
  • Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı,
  • İlk çağ sona erdi ve orta çağ başladı,
  • Merkezi krallık güç kaybetti ve feodalite güç kazandı,
  • Feodalite ile birlikte skolastik düşünce önem kazandı,
  • Avrupa Hun Devleti kuruldu.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here