Kavimler Göçü’nün Avrupa siyasi tarihi açısından sonuçları nelerdir?

0
177

Kavimler Göçü’nün Avrupa siyasi tarihi açısından sonuçları nelerdir?
kavimler gocu
Kavimler göçü sonrasında Avrupa karışıklık içine girmiş ve uzun bir süre bu karışıklıktan kurtulamamıştır.

Kavimler göçü bazı tarihçilere göre; ilkçağ’ı bitirmiş ve ortaçağ’ı başlatmıştır.

Kavimler göçü sonrasında Avrupa’daki bu kavimlerin birbirleriyle yaşamaları, birbirlerine alışmaları sonucunda bugünkü İngiltere, Fransa, İspanya gibi Avrupa devletlerinin temelleri atılmış oldu.

Avrupa’daki Krallıkların sürekli savaş ve yağmaların etkisi ile gücünü kaybetmesi sonucunda Feodalite rejiminin ortaya çıkmasına zemin hazırlamış oldu.

kavimler göçü'nün avrupa siyasi tarihi açısından sonuçları nelerdir
kavimler göçü’nün avrupa siyasi tarihi açısından sonuçları nelerdir

Avrupa topraklarına yerleşen Türkler burada devlet kurdular.

Roma İmparatorluğu topraklarında çok sayıda devlet kuruldu.

Roma İmparatorluğu ikiye bölündü ve Batı Roma imparatorluğu yıkıldı.

Hristiyanlığın yayılması ile Papalık ve Kilise ortaya çıktı.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here