Kazılarda elde edilen bu buluntular insanlık tarihine ne gibi katkılar sağlamıştır?

0
95

Kazılarda elde edilen bu buluntular insanlık tarihine ne gibi katkılar sağlamıştır?

Kazılarda elde ettiğimiz buluntular bize geçmiş dönemler hakkında bilgi vermekte geçmiş dönemlerle ilgili olarak kanıt sunmaktadır.

Bulmuş olduğumuz kalıntılar geçmiş dönemlerde insanların nasıl yaşadıkları, insan ilişkileri ve diğer konularda bir çıkarım yapmayı sağlamaktadır.

Tarih boyunca insanların nasıl yaşadıkları, neler yaptıkları gibi konular hep merak edilmiştir. Kazılarda elde ettiğimiz buluntular bizlere insanların nasıl yaşamlarını sürdürdüklerine dair ciddi delil ortaya koymaktadır.

Dolayısıyla kazılardan elde edilen buluntular tarih bilimi başta olmak üzere farklı bilim dallarının orta çalışmalarıyla ilgili buluntuların hangi döneme ait olduğu gibi sorular aydınlatılarak insanlık tarihini aydınlatmaya yaramaktadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here