Kimya bilimine katkı sağlayan simyacılardan iki tanesinin adını yazınız.

0
400
Kimya bilimine katkı sağlayan simyacılardan iki tanesinin adını yazınız.

Kimya bilimine katkı sağlayan simyacılardan iki tanesinin adını yazınız.

Simya bilimine katkı sağlayan önemli simyacılar vardır. Simya bilimi günümüzde kimyanın gelişmesinde de büyük oranda pay sahibidir. Simya bilimi günümüzde kimya olarak evrilmiştir.

Simya bilimine katkı sağlayan önemli simyacılardan iki tanesinin adını bu başlık altından bulabilirsiniz.

Simya bilimine katkı yapan simyacılardan bazıları şu şekildedir;

Robert Boyle, Paracelsus kimya bilimine katkı sağlayan iki simyacıdır. Şimdi bu bilim adamlarının simya bilimine nasıl katkı sağladıklarına bir göz atalım.

Robert Boyle Neyi Bulmuştur?

  • Fosfor gibi birçok elementin özelliklerini saptamıştır.
  • Gazların hacimleri ile basınçları arasındaki ilişkiyi belirleyen yasayı açıkladı.
  • Kimyasal değişmelerde, değişmeye katılan maddelerin özelliklerinin değiştiğini buldu.
  • Robert Boyle 17. yüzyılda, dört temel element yaklaşımının doğadaki maddeleri açıklamaya yetmediğini gösterdi ve doğada çok sayıda temel elementin bulunduğunu ileri sürdü.
  • Elementi, bilinen hiçbir yöntemle kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf madde olarak tanımlamıştır.

Paracelsus Neyi Bulmuştur?

  • Paracelsus ( 1493- 1541), İyatrokimyanın öncüsü olan doktordur. Bütün cisimlerin temel yapıtaşı olan beden, can ve ruh arasında bir denge vardı ve bu denge bozulduğu zaman hastalıklar gerçekleşiyordu. Tuz, kükürt ve cıva ise beden, can ve ruh üçlüsünün karşılığıydı.
  • Paracelsus, midedeki özsuların yoğunlaşmasıyla hastalıkların ortaya çıktığını ve ilaçla bu durumun giderilebileceğini savunmuştur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here