Kırgızlar, Türgişler, Karluklar, Hazarlar Hakkında Kısaca Bilgi

0
92

tarihKırgızlar, Türgişler, Karluklar, Hazarlar Hakkında Kısaca Bilgi, konu özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi,

Kırgızlar Hakkında Kısaca Bilgi
-Günümüzde başkenti Bişkek olan devlettir.
-SSCB dağılmasıyla bağımsız olmuştur.
-Manas destanı ve yenisey yazıtları önemli eserlerindendir.
-En uzun destan manas destanıdır.
-Moğol hakimiyetine giren ilk türk devleti.

Türgişler Hakkında Kısaca Bilgi
-Hükümdarları adına para basan ilk türk devleti
-Emevilerle mücadele ederek islamiyeti bu dönemde red etmişlerdir.

Karluklar Hakkında Kısaca Bilgi
-İslamiyeti benimseyen ilk Türk boyu.
-751 yılında savaşta Müslüman Abbasilere yardım etmişlerdir.

Hazarlar Hakkında Kısaca Bilgi
-Yöneticileri Museviliği benimseyen ilk ve tek türk devletidir.
-Musevilik dışında hristyanlık, Musevilik ve Budizm gibi dinlerde görüldü.
-Dini hoşgörü vardır.
-Toplumsal hayatta hoşgörü vardır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here