Kırım Savaşı Hakkında Bilgi

0
71

kırım savaşıKırım Savaşı (1853-1856)

Çarlık Rusya, Osmanlı Devleti’ni “hasta adam” ilan ederek İngiltere’ye paylaşmayı önerdi. İngiltere, Rusya’nın Orta Doğu’ya inmesini çıkarlarına aykırı bulduğundan bu öneriyi reddetti. Bunun üzerine Rusya kutsal yerler sorununu bahane ederek Osmanlı Devleti’ne savaş açtı.

Fakat İngiltere, Fransa ve piyemonte Osmanlı Devleti’ne yardım ettiler. Avusturya bu savaşta Rus işgaline uğrayan Eflak ve Boğdan’ı Osmanlı adına geçici olarak işgal etti. Prusya da Osmanlı Devleti’ne diplomatik olarak destek verdi.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here