Kırsal alanda hayatı canlandırmak, göçü arttırmak ve tarımsal faaliyetleri geliştirmek için neler yapılmalı

0
157

Kırsal alanda hayatı canlandırmak,göçü arttırmak ve tarımsal faaliyetleri geliştirmek için neler yapılmalıdır

Ülkemizde son yıllarda kırsal alanlardan kentlere göç hızlı şekilde artmıştır. Göçün artmasındaki en temel faktör, tarımdan elde edilen gelirin düşmesi ve buna bağlı olarak pek çok kişinin eğitim yaşamının daha iyileştirmek istemesi gibi sebeplerden dolayı kent yaşamı daha cazip gelmeye başlamış ve sonucunda insanlar kentlere göç etmiştir.

Kırsal alanda hayatı canlandırmak için tarımın çok daha iyi para yapması gerekir, bunun dışında köylünün ve kırsal alanda yaşayanların ekonomik açıdan refah seviyesine ulaşması gerekir. Refaha erişen kırsal alanda yaşayan bireyler kentlere göç etmekten vazgeçeceklerdir.

Tarımsal faaliyetlerin çeşitliliğini artırmak gereklidir, çeşitlilik artmasının yanında ekonomik değeri yüksek tarımsal ürünler yetiştirmek ve bunları pazarlamak ekonomik açıdan kırsal yaşamı güçlendirecektir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here