Kışın giydiğimiz ayakkabının tabanındaki kauçuk maddesinin eldesi ve üretimi kimyanın hangi disiplinini ilgilendirir?

0
138

Kışın giydiğimiz ayakkabının tabanındaki kauçuk maddesinin eldesi ve üretimi kimyanın hangi disiplinini ilgilendirir?

Naylon, plastik, teflon, orlon, kauçuk yapay polimere örnektir, yapay polimerin incelenmesi ise polimer kimyasının ilgi alanıdır.

Polimerlerin yapısına bir göz atacak olursak küçük ve tekrarlanan birimlerden oluşan kompleks moleküller olarak karşımıza çıkmaktadır.

Organik kimya olarak bilinen kimyanın çalışma alanlarının büyük bir kısmını polimer kimyası oluşturur.

Polimerler hafif, ucuz, mekanik özellikleri yeterli, kolay şekillendirilebilen, kimyasallara dayanıklı maddeler olduklarından günlük yaşantımızın her alanında yaygın olarak kullanılan plastikler, kauçuklar, lifler, boyalar, yapıştırıcı türü malzemelerin üretiminde polimerlerden yararlanılır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here