Kocaeli’nin Tarihi Hakkında Bilgi

0
96

kocaeliKocaeli çevresi ilkçağda Frikya krallığına dahildi . M.Ö VIII yüzyılda Megaralı Yunanlılar, İzmit Körfezi’nin ucuna yerleşmişlerdir.;? Yunanlıların reisleri As-takos un adını verdikleri yerleşme yeri, İz­mit’in 6 km. güneydoğusunda, yani izmit Körfezi’nin tam ucundadır.

Şehir, M.Ö  III. yüzyılda Balkanlardan gelen Trakya Kiralı Lysimachos tarafından tahrip edilmiştir. Traklar’ın daha önce de bu çevreye geldik­leri söylenebilir.

MO. IV. yüzyılda İran (Pers) hâkimiyet ve nüfuzundan kurtulup Makedonya (İskender) imparatorluğuna karılan bölge, az sonra Bitinya Kıratlığına geçmiştir.

Bitinya Kiralı I. Nikomed, M. O. 262 de şimdiki İzmit şehrini kurmuş, şehre kendi adını vermiş ve başkent yapmıştır. Anibal, M. 0. 148 de buraya gelip Bitinya kralına sığınmış ve Gebze’de gömülmüştür.

Zaman zaman kırallık, Bergama Devleti­nin hücumlarına maruz kalmıştır. M. ö. II. yüzyılın son yarısında Roma’ya tabi olan Bi-tina Kıratlığı, M. O. 74 te tamamen Ro* maya geçmiştir.

M. S. 258 de Gotlar ve 284 te İranlılar, bölgeyi ve İzmit şehrini yakıp yıkmışlardır. İmparator Diocletianus, izmit’i imparatorluk başkenti yapmayı bile düşün­müştür. Büyük Konstantin, Roma İmpara­torluğunun başkentini İstanbul’a naklettik­ten sonra izmit civarında ölmüştür.

395 yı­lında Roma imparatorluğu ikiye ayrılınca, bütün Anadolu gibi bu çevre de Doğu (Bi­zans) imparatorluğunun payına düşmüştür.

Diocletianus’tan sonra VI. yüzyılda İz­mit’in büyük imarcısı İmparator Justinia-nus olmuştur. Devamlı zelzelelerle çok zarar gören şehri, bu hükümdar bir dereceye kadar kalkındırmıştır. VII. yüzyılda Müslüman Araplar, Anadolu akınları sırasında, istan­bul yolu üzerinde bulunan bu çevreye de sokulmuşlardır.

Önceki MakaleKocaeli Bitki Örtüsü Hakkında Bilgi
Sonraki Makaleİzmit’in Nesi Meşhurdur

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz